Koefoed, M. (1906). Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Udgivet efter samtidige Fortegnelser af Københavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse. Kbhvn. 1906. (488 S.). Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58592