J.-C, .-. (1895). Cordt Trap: Grundrids af Finansvidenskaben. Kbhvn,, Vilhelm Trydes Forlag. 1895. (143 S.),. National√łkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57693