G. F. Ræder, J. (1894). Om Alderdomsunderstøttelse. Bemærkninger til Cand. Cordt Traps Betragtninger. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57613