C., E. (1927). J. M. KEYNES: The economic consequences of Mr. Churchill. 32 S. The Hogarth Press, London 1925. Pris 1 sh. — T. E. GREGORY: The first year of the Gold Standard. 141 S. Ernest Benn, lim. London 1926. Pris 5 sh. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 35. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57157