C., E. (1924). ELI F. HECKSCHER: Nyordningen af Finlands Penningsväsende. 118 S. Holger Schildts Förlags A/B. Helsingfors 1923. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/56959