C., E. (1924). JENS WARMING: Valutaspørgsmaalet. 166 Sider. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn 1924. Pris 3 Kr. 50 Øre. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/56955