J. Kristensen, K. (1924). HANNES GEBHARD: Smaabruket i Skandinavien. Översättning från Finska. Boksspeditions A. B. Helsingfors 1923. 335 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/56954