(1)
Kærgård, N. Landbrugets næringsstoffer Og vandmiljøet: Økonomiske Styringsinstrumenter. nt 1997, 135.