(1)
Redaktionen, .-. Forslag till skatteomlåggning m.m. Delbetånkande 1972 års Skatteutredning. Statens Utredningar 1974: 20. Stockholm: Finansdepartementet, 1974. 262 Pp. Sv. Kr. 32,00. nt 1974, 112.