(1)
Redaktionen, .-. Kommunalförvaltningskomitténs betänkande. Nya Kommunallagen Och därtill Anslutna Lagar. Kommittébetankande 1973: 60. Helsingfors: Tryckericentral, 1973. 372 Pp. Fmk. 16,00. nt 1974, 112.