(1)
Redaktionen, .-. Lindbeck, Assar: Biandekonomi I Omvandling. föredrag Om Utvecklingstendenser I Svensk Ekonomi. Stockholm: Aldus/Bonnier, 155 Pp. Sv. Kr. 19,00. nt 1973, 111.