(1)
Redaktionen, .-. CARLSSON, BO Og ÅKE SUNDSTRÖM: Den Svenska Importen Av Industrivaror från låglöneländer. Industriens Utredningsinstitut, 189 Pp. Sv. Kr. 41,00. nt 1973, 111.