(1)
Redaktionen, .-. Betænkning vedrørende Ligestilling. Afgivet Af Et Udvalg under Kommissionen vedrørende Kvindernes Stilling I Samfundet. Betænkning, København: Statens Trykningskontor, 123 Pp. Bilag Til betænkning Om Ligestilling. Afgivet Af Et Udvalg under Kommissionen vedrørende Stilling I Samfundet. København (1972). 88 Pp. nt 1973, 111.