(1)
H. GELTING, J. OM FINANS- OG KREDITPOLITIKKENS EFFEKTIVITET. nt 1970, 108.