(1)
Kampmann, G. LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING. nt 1950, 88.