(1)
Redaktionen, .-. NATIONALØKONOMISK FORENINGS GENERALFORSAMLING 1949. nt 1949, 87.