(1)
Redaktionen, .-. NATIONALØKONOMISK FORENINGS MEDLEMSLISTE 31. DECEMBER 1949. nt 1949, 87.