(1)
Philip, K. Social Sikring I sygdomstilfælde. En Kritik Det gældende System Og Nogle Retningslinier Den Fremtidige Udvikling. En redegørelse Af Arbejdsgruppen vedrørende Og Offentlig Sundhedsforsorg. Ved Socialministeriets Foranstaltning. 1948. 246 Sider -F 43 Sider Bilag. nt 1949, 87.