(1)
DANØ, S. DET NUVÆRENDE OG DET FREMTIDIGE BOLIGBEHOV 1). nt 1949, 87.