(1)
Marstrand, E. Thomas Sinding: SOCIALØKONOMISK TEORI. Annen Utgave. I. Varepriser Og Inntektsfordeling. 312 S. 11. Pengevesen Og Konjunkturer. Johan Grundt. Thanum. Oslo 1938. 250 S. nt 1938, 3.