(1)
Peter Sveistrup, P. ENHETLIGA PRINCIPER FÖR SJÄLVKOSTNADSBERÄKNINGAR. Udgivet Af Sveriges 1937. nt 1937, 3.