(1)
C., E. Det Statistiske Departement 1896—1920. 200 S. G. B. N F. Kjøbenhavn 1920. nt 1921, 3.