(1)
C., E. Förhandlingar Vid Nordiska Nationalekonomiska mötet I Stockholm Centraltryckeriet, Stockholm 1920. nt 1921, 3.