(1)
Riis-Hansen, K. IVAR HULTMAN. Europas Centralbanker. Huvuddragen Av Deras Organisation Ocij Verksamhet. Stockholm 1909. Albert Bonniers Forlag. (218 .S.). nt 1910, 3.