(1)
Riis-Hansen, K. ADAM SMITH. En Undersokning Av Folkens Valstand, Dess Natur OCh Orsaker. Oversattning Av Docent Dr. EMIL SOMMARIN. C. W. K. Gleerups Forlag. Lund 1909. (191 + XVI S.). nt 1910, 3.