(1)
Berthelsen, S. Jærnbanerne Og Samfundet.*). nt 1906, 3.