(1)
Riis-Hansen, K. Nogle Bemærkninger vedrørende Jordrenteproblemet. nt 1906, 3.