(1)
Waage, H. Folketingsvalgene D. 29. Maj 1906. nt 1906, 3.