(1)
Westergaard, N. Om Den Fri Fattigkasses Virkefelt. nt 1906, 3.