(1)
Rubin, M. Om Arbejderstandens Beboelsesforhold. nt 1899, 3.