(1)
J.-C, .-. Cordt Trap: Grundrids Af Finansvidenskaben. Kbhvn,, Vilhelm Trydes Forlag. 1895. (143 S.),. nt 1895, 3.