(1)
P.-St, A. Arbetarnas Cooperations-föreningar I Storbritannien — Hvad De uträttat Och Hvad De åsyfta. Af Arthur H. Dyke Acland Och Benjamin Jones. Auktoriserad öfversättning från Originalets Nionde Upplaga Af P. D. Stockholm, Nordin & Josephson (102 S.). (Kr. 1,50). nt 1894, 3.