(1)
Redaktionen, .-. Johan Leffler (m. Fl.): Det Ekonomiska samhällslifvet. Handbok I Nationalekonomi. Första Bandet. Stockholm, 1894. Fahlcrantz & Co. (468 S.). (Kr. 7,50). nt 1894, 3.