(1)
Kiørboe, .-. Undersøgelser vedrørende Den Danske Bybefolknings Og Landbefolknings Korrespondance Og Om Rentabiliteten Af Postbesørgelsen Til Disse Befolkningsklasser. nt 1894, 3.