(1)
Redaktionen, .-. Kirken Og Aagerspørgsmaalet. nt 1894, 3.