(1)
C., E. Gustav Ole Bech. Født 29. November 1898, død 15. Marts 1927. nt 1927, 35.