(1)
Iversen, M. Lantbruket I Norden 1875—1925. Gøteborg 1926. 624 S. nt 1927, 35.