(1)
Sommarin, E. DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN ÖVER BANKVÄSENDET. nt 1924, 32.