(1)
C., E. JENS WARMING: Valutaspørgsmaalet. 166 Sider. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn 1924. Pris 3 Kr. 50 Øre. nt 1924, 32.