(1)
J. Kristensen, K. HANNES GEBHARD: Smaabruket I Skandinavien. Översättning från Finska. Boksspeditions A. B. Helsingfors 1923. 335 S. nt 1924, 32.