[1]
C. Christensen, K. 1878. Bemærkninger i Anledning af Stiftsfysikus Krebs’s Afhandling om Jordudstykningen. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 11, (jan. 1878).