[1]
Søndergaard, J. 1997. The Nordic Labour Markets in the 19905. Redigeret af Eskil Wadensjö. Amsterdam: North-Holland, 1996. 2. bd. 1102 s. Dfl. 395,-. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 135, (jan. 1997).