[1]
Kærgård, N. 1997. Landbrugets næringsstoffer og vandmiljøet: Økonomiske styringsinstrumenter. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 135, (jan. 1997).