[1]
Jensen, P. 1995. Flemming Ibsen og Jørgen Stamhus: Fra central til decentral lønfastsættelse - muligheder og konsekvenser. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993. 143 sider. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 133, (jan. 1995).