[1]
Jensen, H. 1986. Lønmodtagerfondes rolle som formidlere af risikovillig kapital. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 124, (jan. 1986).