[1]
Redaktionen, .-. 1974. Betænkning om ny højere handelseksamen. Afgivet udvalget vedrørende højere handelseksamens i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur. 717. København Statens Trykningskontor, 1974. 85 PP-. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 112, (jan. 1974).