[1]
Redaktionen, .-. 1974. Forslag till skatteomlåggning m.m. Delbetånkande 1972 års skatteutredning. Statens Utredningar 1974: 20. Stockholm: Finansdepartementet, 1974. 262 pp. Sv. kr. 32,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 112, (jan. 1974).