[1]
Redaktionen, .-. 1974. Kommunalförvaltningskomitténs betänkande. Nya kommunallagen och därtill anslutna lagar. Kommittébetankande 1973: 60. Helsingfors: Tryckericentral, 1973. 372 pp. Fmk. 16,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 112, (jan. 1974).