[1]
Redaktionen, .-. 1973. CARLSSON, BO Og ÅKE SUNDSTRÖM: Den svenska importen av industrivaror från låglöneländer. Industriens Utredningsinstitut, 189 pp. Sv. kr. 41,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 111, (jan. 1973).