[1]
Redaktionen, .-. 1973. Beretning om en undersøgelse af omfanget, anvendelsen administrationen af de tilforskning midler. Beretning 1: De statsligeforskningsråd fonde. Afgivet af de af folketinget valgte statsrevisorer. København: 1972. 50 pp. Kr. 5,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift. 111, (jan. 1973).